Menu

NAUCZANIE ZDALNE 09-15.12.2021r.

Propozycje zadań dla dzieci 6-letnich

Temat: Ziemia

Cele:

  • opanowanie melodii i tekstu piosenki,

  • zapoznanie z żywiołem, jakim jest ziemia,

  • zapoznanie z podwójnym znaczeniem słowa ziemia.

Przebieg zajęć:

1. Co wiemy o ziemi?

Ziemia − tworzenie siatki pojęć. Arkusz szarego papieru, napis ZIEMIA (wielkie drukowane litery, brązowa czcionka), przybory piśmiennicze, ziemia ogrodowa w woreczku, globus. Rodzic prezentuje dzieciom arkusz szarego papieru z napisem Ziemia, zachęca do czytania globalnego i podziału słowa na sylaby i na głoski. Gdy dzieci poznają hasło (wzrokowo lub słuchowo), R.zadaje pytania pomocnicze: Czym jest ziemia? Co oznacza słowo ziemia? Jaka jest ziemia? Do czego człowiek używa ziemi? Dzieci podają swoje odpowiedzi, a R. zapisuje je na plakacie. Jeżeli jest to możliwe, warto użyć zapisu za pomocą piktogramów. Gdy dzieci stworzą mapę myśli, R. prezentuje im globus i miseczkę z ziemią kwiatową oraz pyta: Jak myślicie, co łączy te dwa przedmioty?

2. Eksperymenty.

Filtr ziemny – eksperyment. Duży słoik, butelka plastikowa z odciętym dnem, papierowy filtr do kawy, piasek, węgiel aktywny, żwir, kamienie, woda zabrudzona ziemią. Rodzic wkłada butelkę do słoika, odciętym dnem do góry, oraz wkłada w szyjkę papierowy filtr. R. (lub dzieci) wsypuje kolejno materiały, tworząc warstwy: najpierw piasek, potem kolejno: aktywny węgiel, żwir i kamienie. Na koniec wlewa do tak przygotowanego filtra brudną wodę, zostawiając trochę w naczyniu. Woda, przelewając się przez kolejne warstwy filtra, stopniowo się oczyszcza. Rodzic zachęca dzieci do obserwowania procesu oczyszczania wody. Gdy woda przeleje się przez filtr, dzieci porównują brudną wodę z wodą oczyszczoną. R. tłumaczy im, że w podobny sposób oczyszcza się woda, która wchłania się w glebę, np. woda deszczowa.

Ziemia jak jabłko, ziemia jak cebula – eksperyment. Dwa jabłka – jedno przecięte na pół, drugie w całości, przecięta na pół cebula. Rodzic pokazuje dzieciom cebulę oraz jabłko i mówi: Wiemy, że słowem ziemia określamy glebę oraz planetę, na której żyjemy. Według mnie Ziemię można porównać do cebuli i do jabłka. Jak myślicie dlaczego?

3. Podsumowanie: Ziemia przypomina jabłko, bo tak jak jabłko jest okrągła, tak jak jabłko ma środek oraz warstwę zewnętrzną. W owocu nazywamy ją skórką, a w planecie – skorupą (ziemską). Ziemia trochę przypomina cebulę, bo – jak cebula – ma kilka warstw między środkiem (jądrem) a powierzchnią (skorupą ziemską). Popatrzcie na budowę filtra, który przed chwilą zrobiliśmy. Czy widzicie w nim takie warstwy?

Opracowały: A.Kasprowicz, I. Dziuba, M.Puchała, R.Sosnowska

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu