Menu

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 1
 
ul. Tarczyńska 28
96-320 Mszczonów
tel/fax 46 857 16 68

przedszkole@mszczonow.pl

 

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2020.11.12

  SZKOŁA DO HYMNU

  Miejskie Przedszkole nr 1 po raz kolejny włączyło się w ogólnopolską akcję SZKOŁA DO HYMNU zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tej akcji dnia 10.11.2020r. punktualnie o godzinie 11:11 dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz z pracownikami przedszkola uroczyście odśpiewały 4 -zwrotkowy hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. W tym dniu przedszkolaki podczas zajęć zapoznały się z historią powstania państwa polskiego oraz z symbolami narodowymi. Dzięki tej akcji dzieci utrwaliły słowa, melodię polskiego hymnu oraz kształtowały umiejętności właściwego zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego. 

   

 • 2020.11.02
  -

  SZKOŁA PAMIĘTA

   Celem akcji jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postacie oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Dnia 30.10.2020r. Miejskie Przedszkole nr 1 włączyło się w akcję Ministra Edukacji Narodowej „SZKOŁA PAMIĘTA”.  W związku obecną sytuacją w kraju nie mogliśmy odwiedzać grobów i symbolicznie zapalić światełka, więc w ramach tej inicjatywy dzieciom została przybliżona historia lokalnych bohaterów II wojny światowej miasta Mszczonów. Przedszkolaki zapoznały się z historią zasłużonych bohaterów Mszczonowa - pana Mariana Korpusa i Henryka Mroczkowskiego. Dzieci z zaciekawieniem słuchały informacji na temat naszych bohaterów i wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym mieście. 

 • 2020.09.03

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

 • 2020.08.28

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Dotyczy dzieci: przedszkole ul. Warszawska 27
  Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka w każdym dniu do godz.7.00 
  (ze względu na catering) pod numerem telefonu: 518 796 524.

  Niezgłoszenie nieobecności dziecka do wyznaczonej godziny, powoduje pobranie opłaty za wyżywienie w tym dniu.
  Dzieci do przedszkola należy przyprowadzać najpóźniej do 8.15

   


  Dotyczy dzieci: przedszkole ul. Tarczyńska 28
  Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych nieobecności u wychowawców bądź pod numerem telefonu: 46-857-16-68
  Dzieci do przedszkola należy przyprowadzać najpóźniej do 8.15

 • 2020.08.24

  Szanowni Państwo,


  wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.
  ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
  Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej.
  Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

  Załączniki:
  https://dokumenty.men.gov.pl/1b958a42-5d9d-409b-9520-dd0be55f95b2/20200821_aplikacjaprotegosafewspolnylistmenigis.docx
  https://dokumenty.men.gov.pl/2f787589-4199-4cb9-bf0e-08cca09e0845/20200821_protegosafe_listmenigis.docx
  https://dokumenty.men.gov.pl/7d83c88a-ee66-43a8-8612-af88c5b9333c/20200818_protegosafe_listmenigis.pdf

  Z wyrazami szacunku
  Dariusz Piontkowski
  Minister Edukacji Narodowej

 • 2020.08.14

  REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W
  MSZCZONOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2020r.

 • 2020.08.14

  Rolniku, przygotuj się do spisu!


  Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. 
  Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
  Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawiera
   ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się! 
  Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.
  Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.
  Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon. 
  Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.
  Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.
  Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.
  Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 
  22 279 99 99.
  Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

   

  W dniach 1 września – 30 listopada br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Obowiązkową metodą spisową będzie samospis internetowy, czyli samodzielne spisanie się przez Internet za pośrednictwem formularza udostępnionego, od pierwszego dnia spisu, na stronie spisrolny.gov.pl. Dwie uzupełniające metody to spis przez telefon oraz wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza.
  W Urzędzie Miejskim w Mszczonowie (pok. nr 11) będzie udostępnione mieszkańcom Gminy stanowisko komputerowe – Gminny Punkt Spisowy , przy którym każdy zainteresowany będzie mógł wypełnić formularz spisowy, a w razie potrzeby - uzyska także pomoc merytoryczną  i informatyczną.
  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

 • 2020.06.08

  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
  z dnia 4 czerwca 2020 r.

  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

  Organizacja opieki w podmiocie:

  A. Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej). W jednej sali mogą przebywać trzy 8-osobowe grupy dzieci wraz z opiekunem. Zaleca się umieszczenie przegrody uniemożliwiającej dzieciom i opiekunom z trzeciej grupy kontakt z pozostałymi grupami.
  Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
  Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*.
  Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 

  B. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego
  Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
  Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
  W grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
  Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*.
  Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

  Organizacja opieki w podmiocie A i B:
  W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
  Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
  Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu,
  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
  Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
  Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
  Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
  Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
  Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
  Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, , przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich,- optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
  W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
  Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
  Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
  Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
  Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
  Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
  Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
  Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

  Gastronomia
  Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
  Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
  Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
  Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu
  Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
  Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
  Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
  1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl  lub
  https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
  3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

  Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach  podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

  Główny Inspektor Sanitarny


  Załączniki – instrukcje:
  – mycia rąk
  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
  – dezynfekcji rąk
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
  – prawidłowego zdejmowania maseczki
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
  – prawidłowego zdejmowania rękawiczek
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 • 2020.05.19

  RODZICE!

  Z powodu innej organizacji pracy nauczycieli w przedszkolu, nauczanie zdalne będzie realizowane tylko poprzez stronę internetową przedszkola ( materiały pobieramy dla odpowiedniego wieku dziecka).

  Dyrektor przedszkola


  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

  czytaj dalej

   

Stronicowanie

Odnośniki

Kontakt

 

imię i nazwisko inspektora; Łukasz Kalinowski 
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu