Menu

NAUCZANIE ZDALNE 09-15.12.2021r.

Propozycje zadań dla dzieci 6-letnich

Temat: Woda

Cele:

- zapoznanie z żywiołem, jakim jest woda,

- zapoznanie z rolą wody w życiu człowieka,

- rozwijanie sprawności fizycznej

Przebieg zadań:

1. Co wiemy o wodzie?

Woda − tworzenie siatki pojęć. Arkusz szarego papieru, napis WODA (wielkie drukowane litery, niebieska czcionka), przybory piśmiennicze. Rpdzic prezentuje dzieciom arkusz szarego papieru z napisem Woda, zachęca do czytania globalnego i podziału słowa na sylaby i na głoski. Gdy dzieci poznają hasło (wzrokowo lub słuchowo), R. zadaje pytania pomocnicze: Czym jest woda? Gdzie w przyrodzie występuje woda? Gdzie w domu występuje woda? Jaka jest woda? Czy woda jest bezpieczna dla człowieka? Do czego człowiek używa wody? Dzieci podają odpowiedzi, a R. zapisuje je na plakacie. Jeżeli jest to możliwe, warto użyć zapisu za pomocą piktogramów.

2.Eksperymenty.

To nie przelewki – eksperyment (pomysł pochodzi z książki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, opracowanie Alicja Mironiuk). Trzy przezroczyste, plastikowe butelki, miska z zabarwioną wodą, lejek, kubek, trzy naczynia o różnych kształtach i transparentnych ściankach. Rodzic przygotowuje plastikowe butelki, lejek, miskę z zabarwioną wodą i kubek. Dzieci wlewają do każdej butelki po jednym kubku wody i zaznaczają jej poziom. Czynność powtarzają kilka razy. Gdy butelki są już napełnione wodą, grupa sprawdza, czy poziom wody we wszystkich butelkach jest taki sam. Jeżeli nie, należy dolać wody i wyjaśnić, dlaczego poziom wody może się nieznacznie różnić. Dzieci przeliczają kreski i ustalają, ile kubków wody jest w każdej z butelek. R. podkreśla: W każdej butelce jest tyle samo wody – kubków. Następnie dzieci przelewają wodę z butelek do naczyń o różnych kształtach. R. pyta: Co się stało z wodą? Czy w każdym naczyniu jest jej tyle samo?

3. Co pływa, a co tonie? – eksperyment. Miska z wodą, korek, lekki drewniany klocek, kawałek

styropianu, jabłko, kulka plasteliny, klucz, obrana pomarańcza, pomarańcza ze skórką, kamień. Rodzic rozkłada na dywanie przedmioty o różnej masie. Prosi dzieci, by podzieliły je na te, które zatoną, oraz te, które będą się unosić na powierzchni wody. Następnie dzieci kolejno wkładają przedmioty do kuwety i obserwują, co się stanie. Przedmioty, które toną: kulka plasteliny, kamień, klucz. Przedmioty, które pływają: korek, lekki drewniany klocek, kawałek styropianu, jabłko.

styropianu, jabłko, kulka plasteliny, klucz, obrana pomarańcza, pomarańcza ze skórką, kamień. Rodzic rozkłada na dywanie przedmioty o różnej masie. Prosi dzieci, by podzieliły je na te, które zatoną, oraz te, które będą się unosić na powierzchni wody. Następnie dzieci kolejno wkładają przedmioty do kuwety i obserwują, co się stanie. Przedmioty, które toną: kulka plasteliny, kamień, klucz. Przedmioty, które pływają: korek, lekki drewniany klocek, kawałek styropianu, jabłko.

styropianu, jabłko, kulka plasteliny, klucz, obrana pomarańcza, pomarańcza ze skórką, kamień. Rodzic rozkłada na dywanie przedmioty o różnej masie. Prosi dzieci, by podzieliły je na te, które zatoną, oraz te, które będą się unosić na powierzchni wody. Następnie dzieci kolejno wkładają przedmioty do kuwety i obserwują, co się stanie. Przedmioty, które toną: kulka plasteliny, kamień, klucz. Przedmioty, które pływają: korek, lekki drewniany klocek, kawałek styropianu, jabłko.

Opracowały: A.Kasprowicz, I. Dziuba, M.Puchała, R.Sosnowska

 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu