Menu

NAUCZANIE ZDALNE 12-16.04.2021r.

Propozycje zajęć dla dzieci 4-letnich

Temat: Jestem przyjacielem przyrody

Cele: rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni schemacie własnego ciała, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Przebieg zajęcia:

  1. Zabawa ,,Slalom z przeszkodami’’ – ćwiczymy z dzieckiem umowną trasę na której układa się przeszkody np. krzesło, piłkę, klocek itp. Dziecko jest samochodem i musi przejechać trasę bez dotykania przeszkód.
  2. Czy jestem przyjacielem przyrody? Próby formułowania odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci i rodzica. Omówienie z dzieckiem właściwych i niewłaściwych zachowań w stosunku do przyrody.
  3. Szukanie odpowiedzi na pytanie – jak my jako małe dzieci możemy chronić przyrodę?
  4. Kodeks małego ekologa – rodzic na dużym kartonie zapisuje hasła dotyczące ochrony przyrody, które wspólnie wymyślają np. nie będę śmiecić, będę wrzucać odpady do odpowiednich pojemników itp.
  5. Dzieci składają ,,podpis’’ pod kodeksem w formie odcisku dłoni pomalowanej farbą
  6. Obserwacja – wychodzimy z dzieckiem na dwór obserwujemy elementy przyrody wokół nas – swobodne wypowiedzi dziecka

Opracowała: H. Kozłowska, I. Gołyńska

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu