Menu

nauczanie zdalne 15.06-30.06.2020

Zadania dla dzieci  5-letnich
Temat: Wakacje – nad morzem.

Cele:
- doskonalenie ekspresji twórczej; integracja grupy; 
- doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie; 
- doskonalenie umiejętności czytania globalnego;

Propozycje zabaw:
1. „Skarby znad morza” – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie przedmiotów znad morza, wnioskowanie o temacie, praca z mapą, oznaczenie niektórych miast wyrazami do czytania globalnego, porównywanie odległości za pomocą sznurka. R. przynosi przedmioty (lub ich zdjęcia) kojarzące się z morzem (muszla, piasek, bursztyn, rozgwiazda). Pyta dziecko: Z jakim regionem Polski kojarzą wam się te przedmioty? Czy znacie jakieś polskie miejscowości leżące nad morzem? Dziecko z pomocą R. odnajdują na mapie Gdańsk, Gdynię, Łebę i Ustkę. Następnie sprawdzają za pomocą sznurka, do której miejscowości mają najbliżej z miejsca, w którym znajduje się ich szkoła, a do której najdalej. W tym celu porównują długości sznurków.
2. „Wyjeżdżam nad morze i pakuję…” – zabawa pamięciowa. Technika niedokończonych zdań z powtarzaniem zdań innych oraz ich ruchową egzemplifikacją. R. zaczyna zdanie: Wyjeżdżam nad morze i pakuję…, a dziecko je kończy. Stara się przy tym nie tylko wypowiedzieć nazwę przedmiotu, ale też go pokazać ruchem. 
3. „Zamki z piasku” – dziecko buduje zamki z klocków z gąbki i różnych pomocy gimnastycznych.
4. „Powódź i samolot” – dziecko ruchem naśladuje powódź, wchodzą na drabinki na określoną wysokość, potem samolot – leżą tyłem na podłodze, ręce w bok. R. bardzo szybko zmienia komendy, jeśli ktoś się pomyli, odpada z zabawy i kibicuje pozostałym.


M.Gryz, A.Kasprowicz, M.Nalej, E.Kowalczyk

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu