Menu

nauczanie zdalne 15.06-30.06.2020

Zadania dla dzieci 5-letnich
Temat: PO CZYM POZNAĆ, ŻE NADESZŁO LATO?

Cele:
- utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku; 
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
- doskonalenie ekspresji twórczej

Propozycje zabaw:
1. „Lato, lato” – zajęcia dydaktyczne. Rodzic przynosi kartki z kalendarza z miesiącami: CZERWIEC, STYCZEŃ, GRUDZIEŃ, WRZESIEŃ. Prosi dziecko, by poukładało kartki zgodnie z kolejnością występowania miesięcy w roku. Pyta: W jakim miesiącu rozpoczyna się lato? Dzieci starają się wskazać odpowiednią kartkę. R. pyta, czy dziecko wie, którego dnia rozpoczyna się astronomiczne lat.
2. „Zabawa z balonikami” – porządkowanie miesięcy kalendarzowych, utrwalenie miesięcy wchodzących w skład danej pory roku. R. rozkłada przed dzieckiem balony 
z nazwami miesięcy. Dziecko ma za zadanie ustawić je w kolejności od stycznia do grudnia. R. prosi dziecko, by powiedziało, ile jest pór roku. Prosi o połączenie 
w grupy (wiosna, lato, jesień, zima). 
3. „Z czym kojarzy się lato?” – technika niedokończonych zdań, zabawa z piłką. R. pyta dziecko, z czym kojarzy mu się lato. Rzuca piłkę do dziecka i zaczyna zdanie: Lato kojarzy mi się… Dziecko łapie piłkę i kończą wypowiedź.
4. „Po czym można poznać lato?” – praca plastyczna doskonaląca umiejętność przekazywania informacji w formie graficznej, ekspresja twórcza. Dziecko dostaje kartki papieru. Rysuje to, co kojarzy mu się z latem.

 

M.Gryz, A.Kasprowicz, M.Nalej, E.Kowalczyk

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu