Menu

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 1
 
ul. Tarczyńska 28
96-320 Mszczonów
tel/fax 46 857 16 68

przedszkole@mszczonow.pl

 

nauczanie zdalne 25.05-12.06.2020

Zadania dla dzieci 6-letnich
Temat: Kolorowa Mozaika - zabawa w kodowanie i dekodowanie.


Cele ogólne:
- ćwiczymy tworzenie algorytmów
- kształcimy spostrzegawczość, umiejętność zapamiętywania obrazu,
- ćwiczenia wspomagające proces analizy i syntezy,
- rozwijanie miękkich kompetencji (logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów).

Cele operacyjne:
Dziecko: 
- dokonuje analizy, przekształcenia i odwzorowania obrazu
- tworzy algorytmy 

Potrzebne materiały: Kartki z wzorami, kredki, kolorowe figury

Przebieg zajęć:


1. Dziecko otrzymuje kolorowe figury (wycięte z kolorowych kartek, klocki lub kolorowych nakrętek) i układa z nich dowolny, mozaikowy obrazek.

2. Odwzorowywanie. Dziecko ćwiczy tworzenie obrazu na podstawie  ułożonego wzoru. 

3. Ćwiczenie analizy i syntezy obrazu. Odwzorowywanie grafiki na diagramie.
Dziecko dokonuje analizy obrazków (łódki, rybki) i stara się odwzorować rysunek na diagramie.
Poniższe przykłady znajdują się w załącznikach
 

 

Przyjemnego dekodowania: Małgorzata Woźniak
Dziękuję za inspiracje: TIKowy Belfer
 
Wszystkie materiały do zajęć zamieszczone są na stronie:
https://padlet.com/nauczycielmp1/d0skd9f2zhmkgd6p

Wróć

Odnośniki

Kontakt

 

imię i nazwisko inspektora; Łukasz Kalinowski 
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu