Menu

nauczanie zdalne 25.05-12.06.2020

Zadania dla dzieci 5-letnich
Temat dnia: Polskie zwierzęta.

Cele: 
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
- doskonalenie umiejętności czytania symboli;
- analiza i synteza wzrokowa;
- rozwijanie kompetencji matematycznych przeliczanie;
- poszerzanie wiedzy przyrodniczej;

Propozycje zabaw:
1. „Zabawa z kropkami” – Układanie symboli liczb w odpowiedniej kolejności, przeliczanie, synteza wzrokowa. R. daje cztery kartki z literami: R, A, P, K. Na odwrocie kartek znajduje się różna liczba kropek. Zadaniem dzieci jest ułożenie kartek z literami od tej, na której odwrocie jest najmniej kropek, do tej, na której jest ich najwięcej. Dzieci odczytują słowo „park”.
2. „Parki narodowe” – rozmowa. R. rozmawia z dziećmi na temat polskich parków narodowych i zwierząt znajdujących się pod ochroną. Pyta o ich skojarzeniach ze słowem „park”: Czym jest park narodowy? Czy byłeś/Aś w jakimś polskim parku narodowym? Po co tworzy się parki narodowe? Jakie zwierzęta w Polsce są pod ochroną? Dlaczego?
3. „Piktogramowych kodeks” – rozmowa na temat zachowania się w parkach narodowych. Rozpoznawanie logo największych polskich parków narodowych – przydzielenie do nich odpowiednich zdjęć zwierząt, umieszczenie piktogramów 
w odpowiednich miejscach na mapie. Tworzenie z dzieckiem piktogramowego kodeksu: „Jak zachowywać się w parkach narodowych? Czego nie wolno robić?”. Stworzenie obrazkowej mapy myśli. R. wiesza w miejscu widocznym logotypy największych parków narodowych w Polsce (tych, które znajdują się w kartach pracy) oraz zdjęcia charakterystycznych dla nich zwierząt. Dzieci z pomocą R. przyporządkowują zdjęcia zwierząt odpowiednim parkom. Próbują umieścić logotypy we właściwych miejscach na mapie Polski.
4. „Żubr” – odnalezienie Białowieży na mapie, poznanie ciekawostek na temat żubra. Dzieci z pomocą R. odnajdują Białowieżę na mapie Polski. R. prezentuje ciekawostki na temat żubra: żyje w puszczy, jest największym dziko żyjącym ssakiem w Europie.
5. Blok zajęć o emocjach – zazdrość. „Poniedziałkowe opowieści” – słuchanie opowiadania Dominiki Niemiec pod tym samym tytułem. Po przeczytaniu tekstu R. prosi dziecko, by spróbowało opowiedzieć jego treść własnymi słowami. Zwraca uwagę na emocje, które odczuwali główni bohaterowie.
6. „Miniaturowe zoo” – działania plastyczne. R. pyta dziecko: O co była zazdrosna Kasia? Co zrobiła Pani, by pomóc Kasi pokonać zazdrość i wykorzystać wiedzę dziewczynki o zwierzętach? Co innego mogłyby razem zrobić dziewczynki, by przybliżyć innym dzieciom informacje o zoo? R. proponuje dziecku, by wspólnie 
z  nim wykonało model zoo, który będzie można oglądać w przedszkolu. Przygotowuje z dziećmi makietę z kartonu. Dziecko farbami maluje wybiegi dla zwierząt i alejki, którymi będą przechadzać się ludzie odwiedzający zoo. Następnie 
z plasteliny lepią zwierzątka i umieszczają je na makiecie. Postacie ludzi dzieci również mogą ulepić lub wykorzystać figurki lego i ustawić je w miniaturowym zoo.
7. „Zazdrość” – rozmowa. R. rozmawia z dzieckiem o uczuciu zazdrości. Zadaje pytania: Co to znaczy „czuć zazdrość”? Czy jest to miłe uczucie? O co można być zazdrosnym? Czy to źle, że się tak czujemy? Czy czułeś/aś kiedyś zazdrość? W jakiej sytuacji?
8. „Czego może zazdrościć małpa żyrafie?” – zabawa logiczna. R. przypomina dziecku, że zwykle zazdrości się komuś czegoś, czego się samemu nie ma albo czego się nie umie zrobić. To znaczy, że w pewnym sensie zazdrość jest oparta na różnicach. W środku dywanu leżą obrazki różnych zwierząt zamieszkujących zoo odwrócone tak, by dziecko ich nie widziało. Dziecko odwraca dwa dowolne obrazki i konstruuje logiczne zdanie ze zwierzęcymi bohaterami oraz podaje powody zazdrości, która pojawiła się u jednego z nich (np. dziecko odsłania małpę i żyrafę i mówi: Małpa zazdrości żyrafie długiej szyi, bo dzięki niej żyrafa widzi wszystko z dużej odległości lub Żyrafa zazdrości małpie, że ta potrafi skakać po drzewach, bo ona ma zbyt długie nogi, by to robić). Przed rozpoczęciem zabawy R. sam wykonuje ćwiczenie, by dziecko zrozumiało, co ma zrobić.

M.Gryz, A.Kasprowicz, M.Nalej, E.Kowalczyk

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu