Menu

nauczanie zdalne 25.05-12.06.2020

Zadania dla dzieci 5-letnich
Temat: Prawa dziecka                                                                                                                                             

Cele:   
- zaznajomienie dzieci z ich prawami
- kształtowanie poczucia własnej wartości
- doskonalenie koncentracji i pobudzanie twórczego myślenia
- wyrabianie umiejętności świadomego rozluźniania i napinania mięśni ciała

Propozycje:     
1. „UNICEF” – zapoznanie dzieci z logo i działalnością UNICEF-u oraz sposobami wspierania tej organizacji. Rozmowa na temat praw i obowiązków. Zapoznanie dzieci z prawami dziecka. Rodzic pokazuje logo UNICEFU ( znajdziemy go w Internecie wpisując hasło obrazy dla logo UNICEF). Pytamy dziecko: Co przedstawiono na logotypie? Czy wiecie, do jakiej organizacji należy to logo? Czym zajmuje się UNICEF? Jak można wspierać tę organizację? Rodzic opowiada dzieciom o działalności UNICEF-u. 

2.  Prawa dziecka - Rozmowa na temat praw i obowiązków. Dziecko próbuje określić własnymi słowami, czym są prawa człowieka, a czym są jego obowiązki. Podaje własne przykłady. Tłumaczymy, że każde dziecko także posiada swoje prawa. Przyglądamy się obrazkom na planszy, dostępnej w linku https://pl.pinterest.com/pin/724868502494519324/   dziecko próbuje zgadnąć, jakie jeszcze prawa posiada każde dziecko. Rodzic czyta i omawia każde z nich, odpowiada na pytania zadawane przez dziecko.

3. „Zabawa z piłką” - kończenie słów: Mam prawo do…, Nie mam prawa do… Rodzic rzuca do dziecka piłkę i prosi o skończeni zdania.                                                                                                       
4. „O prawach dziecka  jeszcze raz” – oglądanie filmików i piosenek dostępnych w linkach: https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 Prawa dziecka https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc                                                                        
5. „ Zygzak” - taniec przy muzyce, dostępny w linku:https://www.youtube.com/watch?v=JSEHK1V4w7k                                                                           
6.  „Mandala ”- hinduska kolorowanka( dostępna w Internecie wpisując hasło:  mandala dla dzieci do druku). Rodzicu pozwól, by dziecko samo wybrało mandalę. Przypomnij dziecku, że taki sam motyw w mandali musi być w jednakowym kolorze.

E.Kowalczyk, A.Kasprowicz, M.Gryz, M. Nalej

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu