Menu

nauczanie zdalne 25.05-12.06.2020

Zadania dla dzieci 6-letnich
Temat: Wędrująca biedronka – programowanie bez prądu

Proponowana zabawa ćwiczy orientację przestrzenną, rozpoznawanie kierunków oraz nazywanie ich. Polega na przemieszczaniu pionka po planszy zgodnie z wydawanymi komendami. 
Cel:
- ćwiczenie orientacji przestrzennej;
- rozpoznawanie kierunków i nazywanie ich.

Materiały:
plansza kwadratowa z podziałem na pola 3 x 3;
pionek – biedronka (pionek został wykonany z zakrętki plastikowej).

Instrukcja
Dziecko otrzymuje planszę wraz z pionkiem. Prowadzący prosi o umieszczenie pionka w środku planszy i instruuje, na czym polega zabawa: na podanie komendy dziecko przesuwa swój pionek zgodnie z poleceniem. Np.:
- przesuń do góry,
- przesuń w dół,
- przesuń w lewo,
- przesuń w prawo;
W początkowej fazie zabawy prowadzący wykonuje te same komendy na swojej planszy, często kontrolując, czy dziecko właściwie wykonują zadanie – czy rozumie polecenia. (Dziecko obserwuje planszę z góry, przesuwają pionek zgodnie z komendami, nie obracają pionkiem).
Podczas dalszej zabawy prowadzący (odkłada swoją planszę) i podnosi trudność zadania. Prosi dziecko o zwiększenie uwagi. Kiedy po wydanej komendzie „biedronka” znajdzie się poza planszą, dziecko ma zasygnalizować to poprzez podniesienie ręki lub okrzyk „wyszła”.
Można zwiększyć trudność w zabawie zamieniając planszę na większą np. 5x5. 
Kolejna trudność to poruszanie pionkiem w myślach. Biedronka zawsze staruje ze środka planszy, ale dziecko porusza pionkiem tylko myślach. Musi być czujne i w porę reagować na opuszczenie planszy przez biedronkę, Po kilku ruchach prowadzący może sprawdzić, gdzie aktualnie powinien znajdować się pionek.
Dla zwiększenie stopienia trudności można  wprowadzić obroty w prawo i w lewo. Prowadzący informuje, że „biedronka” może poruszać się tyko w tą stronę, w którą jest skierowana. Czyli komendy w tym zadaniu będą następujące:
w lewo (obrót w lewo o 90 stopni),
w prawo (obrót w prawo o 90 stopni),
do przodu (przesunięcie biedronki o jedno pole).
To zadanie może nawet sprawiać problem dziecku. Należy zwrócić uwagę na poprawność obrotu „biedronki” w prawo lub w lewo w przypadku, kiedy „biedronka” skierowana jest w dół planszy. Dziecko już nie obserwuje planszy z góry, lecz przyjmuje rolę biedronki. Przesuwa pionek zgodnie z komendami, obroty w prawo lub w lewo odbywają się względem biedronki a nie dziecka.
W sprzyjających warunkach, zabawę można przenieść na świeże powietrze, wykorzystując sugestie omówione na zięciach 9. 

Wszystkie materiały do zajęć zamieszczone są na stronie:
https://padlet.com/nauczycielmp1/d0skd9f2zhmkgd6p

Miłej zabawy
Małgorzata Woźniak

Źródło: zabawyzprogramowaniem.edu.pl

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu