Menu

nauczanie zdalne 25.05-12.06.2020

Zadania dla dzieci 4-letnich

Temat: Ciemność jest niezwykła!
 

Cel zajęć:
- wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością

Propozycje:
1. „Szukamy ciemności”– zabawa przygotowująca do tematu dnia.

Dziecko z rodzicem chodzą i szukają najciemniejszego miejsca. Po wspólnym ustaleniu, gdzie ono jest, udają się tam i siadają. Oboje zamykają oczy, trzymając się za ręce. Chwilę przebywają w tym miejscu, a potem dziecko opowiada rodzicowi jak czuło się w ciemności.

2. „Ciemność jest niezwykła!” – rozmowa na temat ciemności i oswajania się z nią na podstawie doświadczeń dziecka i wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny pt. „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać”. Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat ciemności i lęków z nią związanych. Następnie czyta wiersz.

Rodzic zadaje dziecku pytania: 
Dlaczego ciemnego pokoju nie trzeba się bać? 
Jakie postaci z bajek możemy sobie wtedy wymyślić? 
Co wy widzicie, gdy jesteście w ciemnym pokoju? 
Czy to jest miłe? Dlaczego? 
Jaką miłą postać chcielibyście zobaczyć w swoim ciemnym pokoju? Dlaczego?

3. Zestaw ćwiczeń ruchowych. 

„Figurka” – dziecko biega po pokoju w rytm utworu „Bolero” Maurice’a Ravela (dostępny w Internecie). 
Po zatrzymaniu nagrania rodzic mówi:
Figurko, figurko zamień się w... 
− tutaj pada nazwa przedmiotu, zwierzęcia lub rośliny, w zależności od wyobraźni rodzica. 

Zadaniem dziecka jest przybranie wymyślonej pozy i zastygnięcie w bezruchu na kilka sekund. 
Po chwili rodzic ponownie włącza muzykę, a dziecko biega po pokoju.

„Skręt w prawo i w lewo”

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem, oboje siadają na kocyku tyłem do siebie, dotykając się plecami. Na sygnał rodzica wykonują równocześnie obrót w prawo, klaszcząc w dłonie partnera, a następnie w lewo. 

 

 

E.Kowalczyk, R. Sosnowska, A.Szcześniak, K.Szaforska, M. Puchała

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu