Menu

nauczanie zdalne 25.05-12.06.2020

Zadania dla dzieci 6-letnich                                                               
Temat: Dzieci na świecie

Cele:
– wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące 
przestrzegania praw dzieci na całym świecie.
– kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, dodawania w zakresie 10. 
– rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania myśli gestem, rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyki, ćwiczenie umiejętności planowania własnej pracy.

Propozycje:
1. Dzieci świata – słuchanie wiersza Wincentego Fabera. W trakcie czytania tekstu Rodzic pokazuje dziecku miejsca na mapie świata, z których pochodzą bohaterowie wiersza i umieszcza na mapie świata odpowiednie nazwy. 
Dzieci świata                       Wincenty Faber 
W Afryce w szkole na lekcji, 
Śmiała się dzieci gromada, 
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 
Że gdzieś na świecie śnieg pada. 
A jego rówieśnik Eskimos, 
Też w szkole w chłodnej Grenlandii, 
Nie uwierzył, że są na świecie 
Gorące pustynie i palmy. 
Afryki ani Grenlandii 
My także jak dotąd nie znamy, 
A jednak wierzymy w lodowce, 
W gorące pustynie, w banany. 
I dzieciom z całego świata, 
chcemy ręce uścisnąć mocno 
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 
jak i z nas samych wyrosną. 

Po lekturze wiersza Rodzic zadaje pytania: Z czego śmiały się afrykańskie dzieci i dlaczego? Gdzie mieszkają Eskimosi? Zwraca uwagę, że nazwa Eskimos obecnie uchodzi za obraźliwą, zamiast niej używamy nazwy Innuit. O czym nie wiedziały dzieci w Grenlandii? Co łączy dzieci na całym świecie? Swobodne wypowiedzi o dzieciach z różnych zakątków Ziemi: Czy byłeś/łaś kiedyś w innym kraju? Czy byłeś/łaś kiedyś na innym kontynencie? Jakich ludzi tam spotkałeś/łaś? Jakie dzieci spotkałeś/łaś? Czy wszyscy mówili tym samym językiem, co ty? Co ich od ciebie różniło? Co było podobne? Podkreśla, że nie wszystkie kontynenty są tak samo zaludnione i że na niektórych nie mieszkają ludzie (Antarktyda). 
2. „Dzieci z różnych stron świata” – oglądanie w albumie lub internecie zdjęć przedstawiających dzieci z różnych stron świata oraz ich domów, wypowiadanie się na temat wyglądu rówieśników z innych krajów. Warto podkreślić, że dzieci z Afryki czy Azji, mieszkające w miastach, mają domy i ubrania podobne do tych, które znamy. Rodzic zadaje pytanie: Co różni, a co łączy dzieci na całym świecie? Dziecko na podstawie zdjęć wypowiada się na temat podobieństw i różnic w wyglądzie dzieci z różnych stron świata. Zwrócić uwagę na kolor włosów, karnację, wzrost, sylwetkę, nastrój. Rodzic zadaje pytania: Dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne? Jak możemy pomóc tym, które wyglądają na smutne? Z jakich krajów mogą pochodzić te dzieci? Rodzic podaje krótką informację, np.: Wiele dzieci mieszka w krajach biednych. Muszą pracować, aby pomóc rodzicom w utrzymaniu rodziny. W Ameryce Południowej dzieci pracują w kopalniach, pchają ciężkie wózki załadowane węglem. Mali Afrykanie najczęściej spędzają czas na pastwiskach, pasąc bydło. Dziecko wymienia różne sposoby pomocy niektórym dzieciom z biednych rejonów świata (kupowanie produktów ze specjalnym znaczkiem, akcje charytatywne, zbieranie darów itp.). 

3. Praca z KP4.30a – uzupełnianie ilustracji nalepkami, rozmowa na temat praw dziecka. 
Praca z KP4.30b – uzupełnianie tabeli nalepkami, czytanie zdań z poznanych liter, zapisywanie i obliczanie działania. 
4. „Mój portret” – dziecko przegląda się w małym lusterku, zwracając uwagę na kolor włosów, oczu, uczesanie, cechy charakterystyczne (pieprzyk). Wymyśla i pokazuje w lusterku różne miny wyrażające radość, smutek, strach, zdziwienie, złość. 
Rodzic wyróżnia z dzieckiem części głowy, twarzy, szyję, ramiona. Omawia sposób wykonania portretu (dziecko będzie rysować tylko głowę i ramiona). Rysuje swój portret kredkami świecowymi na okrągłym kartonie (z kartonu A4 wycinamy jedno duże koło). Gotowy portret podpisuje swoim imieniem samodzielnie (może też odwzorować swoje imię z wizytówki). 

 

 

 


                                  Opracowała: E. Kubiak, M. Sałajczyk,
 I. Dziuba,  A. Rypkowska
                                

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu