Menu

nauczanie zdalne 25.05-12.06.2020

Zadania dla dzieci 3 - letnich 

Temat: Nasze prawa                                                                                                                                                        


Cele: 
- Uświadomienie dzieciom ich praw do zabawy, nauki i rozwoju
- Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy
- Kształtowanie praw koleżeńskich
- Rozwijanie sprawności fizycznej

Propozycje zabaw
1. Zabawa Powitanka z domownikami
Zabawki : zabawa ruchowo- naśladowcza.  Rodzic czyta tekst a dziecko naśladuje zabawkę o której czyta rodzic
Co to za zabawka? kół ma bez liku i pędzi jak na wyścigu- dziecko naśladuje samochody swobodny bieg ręce ułożone tak jakby trzymało kierownice
Co to za zabawka? choć nie płacze wcale raz zakładasz jej pieluchę a raz korale- dziecko naśladuje lalkę marsz na sztywnych nogach
Co to za zabawka? lubi grac w nogę lubi grac w rękę gdy chcesz ja złapać ucieka prędko dziecko naśladuje piłeczki podskoki obunóż 
Nasze zabawki- dziecko przynosi  swoje różne zabawki i kładzie na dywan następnie prosimy dziecko aby poukładało zabawki według koloru, wielkości a następnie podzieliło zabawki na miękkie i twarde. Nazywamy z dzieckiem kolory, określamy wielkość.
2. Zabawa-Nasze prawa- rodzic czyta wiersz Witolda Szwajkowskiego rozmowa z dzieckiem na podstawie wysłuchanego utworu pytamy. Co dzieci lubią robić? Czym jest zabawa? A w co Ty lubisz się bawić? Z kim lubisz się bawić?
Co to znaczy mieć prawo do zabawy, do nauki do lekarza. Rodzic wyjaśnia to dziecku na podstawie własnych wiadomości i doświadczeń. Informujemy dziecko,  że te wszystkie prawa nazywają się prawami człowieka
3. Moja zabawa -zabawa rytmiczna z tekstem
Dzieci mają różne prawa, ale głównym jest zabawa, wiec patrzymy w lewo, w prawo jaką zająć   się zabawą. Wyklaskujemy z dzieckiem tekst ,wytupujemy idąc w kole, mówimy tekst cicho, głośno, szybko i wolno
4. Bączki z guzików- do zabawy zapraszamy domowników, każdy dostaje jeden Duży guzik.    
Na twardej powierzchni wprawiam guzik w ruch obrotowy, tak jak bączki. Wygrywa ta osoba, której guzik najdłużej się kręcił.  Zabawę powtarzamy.

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam dzieciaki
Miejcie wesołe buziaki
Lodów w każdą niedziele
A dziś prezentów wiele

Wychowawczyni


Przygotowały H. Kozłowska, I. Gołyńska

 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu