Menu

nauczanie zdalne 25.05-12.06.2020

Zadania dla dzieci 6-letnich
Temat: Nasze prawa i obowiązki

Cele: 
- zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; 
- rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; 
- rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania swoich myśli gestem, 
  odróżniania fikcji od rzeczywistości, 
- doskonalenie umiejętności czytania.

PROPOZYCJE:
1. „Stop-klatka” – zabawa z elementami dramy. Dziecko próbuje przypomnieć sobie sytuację, która wiąże się z przyjemnym lub nieprzyjemnym uczuciem. Następnie dziecko odwraca się tyłem. Na sygnał odwraca się i przybiera pozę oraz minę związaną z tym zdarzeniem. Stoi bez ruchu. Rodzic dotyka dziecko, a wtedy grane przez nie postaci ożywają i może opowiedzieć o sytuacji, którą pokazało oraz o swoich uczuciach. 
2. „Kłębek przyjaźni” – zabawa integrująca. Dziecko z Rodzicem podają sobie kłębek włóczki i mówią o swoich marzeniach, rozpoczynając zdanie: Moim marzeniem jest... Gdy wypowiedzą swoje marzenia, kłębek należy ponownie zwinąć mówiąc o swoich upodobaniach, rozpoczynając zdanie: Najbardziej lubię… 
3. Prawa dziecka – wysłuchanie tekstu J. Kobylińskiego . Dziecko stara się zapamiętać, o jakich prawach dziecka jest mowa w tekście.
Mam prawo żyć, 
Mam prawo być sobą, 
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą. 
Mam prawo kochać i kochanym być, 
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić. 
Mogę się śmiać, 
Może się dziać pięknie, 
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. 
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych, 
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

 Dziecka prawa poważna sprawa, Dziecka prawa to nie zabawa. 
Mam prawo śnić, mam prawo być inny, 
Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny. 
Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę, 
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

4. „Prawda – nieprawda” – zabawa ćwicząca logiczne myślenie. Rodzic wypowiada różne zdania. Jeśli zdaniem dziecka zdanie jest prawdziwe, klaszcze, jeśli nieprawdziwe – tupie nogami. Przykładowe zdania: 
– Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy. 
– Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę. 
– Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia. 
– Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze (imię dziecka). 
– Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi. 
– Mam prawo do tajemnic i własnego zdania. 
– Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybierze (imię dziecka). 
– Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić. 
5. „Nasze prawa” – zabawa plastyczna. Zadaniem dziecka jest stworzenie plakatu, który będzie pokazywał, jakie prawa dziecka są dla niego najważniejsze. Może rysować, pisać, wyklejać i ozdabiać dowolnie plakat. Po zakończeniu pracy omawia treść plakatu. (np. Prawo do zabawy, Prawo do nauki, Prawo do życia w rodzinie, Prawo do życia bez przemocy, Prawo do wyrażania swoich uczuć, Prawo do odpoczynku)
6. „Prawa i obowiązki” – praca z Księga Zabaw s. 74. Dziecko opowiada, co widzi na zdjęciach i jakie prawa dziecka ilustrują te zdjęcia. Następnie omawia zdjęcia na s. 75. 
Łączy zdjęcia w pary przedstawiające prawa i obowiązki dzieci (prawo do zabawy – obowiązek sprzątania po zabawie; prawo do opieki lekarskiej – obowiązek dbania o własne zdrowie; prawo do życia w rodzinie – obowiązek dzielenia się z najbliższymi, troski o nich; prawo do nauki – odpowiedzialność za własną wiedzę). 
7. Praca z KP4.29a – dopasowywanie treści przeczytanej przez Rodzica do obrazka: 1. prawo do wychowania w rodzinie, 2. prawo do ochrony przed przemocą, 3. prawo do zabawy i wypoczynku, 4. prawo do wyrażania własnych poglądów, 5. prawo do opieki zdrowotnej,6. prawo do edukacji. 
8. Praca z KP4.29b – odczytywanie krótkich zdań, łączenie ich z odpowiednimi obrazkami, rysowanie swoich obowiązków w domu i podczas zajęć. 


Opracowała: E. Kubiak, 
M. Sałajczyk,  
I.Dziuba,
E.Osińska, 
A. Rypkowska

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu