Menu

nauczanie zdalne 25.05-12.06.2020

Zadania dla dzieci 4-letnich

Temat: Moja rodzina

Cele:

-Określanie różnic i podobieństw członków rodziny i wykonywanych przez nich czynności

- Rozwiązywanie zagadek ruchowych

- Określanie znaczenia domu, jego pomieszczeń i znajdujących się tam sprzętów i przyborów

- Rozpoznawanie dotykiem przedmiotów codziennego użytku

- Kończenie rozpoczętych zdań i uzasadnianie swoich wypowiedzi 
 
Propozycje zabaw:

1. Moja rodzina – rozmowa. Wymienianie członków rodziny, określanie pokrewieństwa, porównywanie wyglądu, opisywanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególne osoby

2. Moja rodzina – rysunek kredkami na kartce

3. Rodzinna gimnastyka – na hasło słowne lub wybrany sygnał dźwiękowy biegamy, maszerujemy, podskakujemy, czworakujemy. Na hasło STOP łapiemy się za ręce i wspólnie podskakujemy na jednej nodze. Znów poruszamy się indywidualnie, przy ponownym STOP turlamy się, robimy skłony, wymachy ramion, podskoki obunóż, przechodzimy pod przeszkodzą i siłujemy się. Hasła przeplatamy, propozycje ćwiczeń podają rodzice i dzieci.

4. Razem czy osobno – rozmowa na temat domowych i przydomowych czynności. Określanie co i kiedy można lub nie można robić wspólnie.  

5. Co robię? – zagadki ruchowe. Po kolei każdy bez słów pokazuje jakąś domową czynność, pozostali muszą zgadnąć co to jest, kto to wykonuje, jakie przedmioty są do tego potrzebne. Np. odkurzanie (mama odkurza po to aby było czysto). Zagadki ruchowe możemy zamienić na kalambury.

6. Mama, tata, siostra, brat – analiza i synteza sylabowa wyrazów związanych z otoczeniem dziecka.

7. Mój dom rodzinny – rozmowa na temat znaczenia domu i jego pomieszczeń.  

8. Zgadnij co i skąd mam – zabawa dydaktyczna. Zamykamy oczy, w tym czasie jedna osoba przynosi w worku lub w torbie jeden przedmiot. Należy za pomocą dotyku rozpoznać go i powiedzieć gdzie jest jego miejsce i do czego służy. Za każdym razem inny przedmiot przynosi ktoś inny. Bawimy się dowolną ilość razy.

9. Wspólne przeczytanie i omówienie wybranej książki dla dzieci poruszającej wzajemne stosunki rodzinne. (np. seria o Franklinie). Odpowiedzi na pytania dotyczące treści książki, wyciąganie wniosków, podkreślanie znaczenia więzi rodzinnych, okazywanie sobie szacunku i miłości, określanie i respektowanie zasad panujących w naszej rodzinie.  

10. Lubię nie lubię – zabawa słowna. Kończenie rozpoczętych zdań i uzasadnianie swoich wypowiedzi. Dostrzeganie różnic i podobieństw u poszczególnych członków rodziny.

11. Mniam mniam – wspólne przygotowanie i spożycie posiłku.  

 

M. Puchała, K. Szaforska, A. Szcześniak, R.Sosnowska

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu