Menu

nauczanie zdalne 27.04-22.05.2020

Zadania dla dzieci 4- letnich
Temat: Jaki to instrument?

Cele:
• doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków
instrumentów;
• wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich
cechy

Propozycje zabaw:
1. „Jaki to instrument?” – rozmowa na temat instrumentów na podstawie doświadczeń
dzieci.
Rodzic mówi: Dzisiaj będziemy rozmawiać o instrumentach. Jakie instrumenty
muzyczne znasz? Czy grałeś/aś na jakimś instrumencie? Jakim? Rodzic układa ilustracje
przedstawiające instrumenty muzyczne (fortepian, skrzypce, trąbka, wielki bęben, harfa,
trójkąt). Dziecko podchodzi i wskazuje instrumenty, o których rozmawiali, podaje ich
nazwy. Rodzic podaje nazwy pozostałych instrumentów, których dziecko nie wymieniło
w czasie rozmowy.
2. “Zapraszam do instrumentu!” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Na podłodze leżą ilustracje przedstawiające instrumenty muzyczne. Dziecko biega
swobodnie między ilustracjami. Na sygnał R. (klaśnięcie) zatrzymuje się i słucha
polecenia: ustaw się wokół harfy, ustaw się wokół trąbki; ustaw się przed fortepianem/za
fortepianem. R. podaje inne polecenia.
3. „Zagram jak na trąbce, zagram jak na gitarze” – naśladowanie odgłosów
instrumentów.
Rodzic pokazuje zdjęcia instrumentów, dzieci naśladują ich dźwięki. R. może dla
ułatwienia włączyć nagranie oraz zaprezentować dzieciom w jakiś sposób za pomocą
buzi można naśladować dźwięki zbliżone do wygrywanych przez poszczególne
instrumenty.

Opracowała:

Marzena Puchała
Klaudia Szaforska
Aleksandra Szcześniak
Renata Sosnowska
Elżbieta Kłopotowska

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu