Menu

nauczanie zdalne 27.04-22.05.2020

Zadania dla dzieci 6-letnich
Temat: Uczymy się korzystać z aplikacji typu „przeciągnij i upuść”

Cele ogólne:
- Ćwiczymy tworzenie algorytmów
- rozwijanie miękkich kompetencji (logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów).

Cele operacyjne:
Dziecko: 
- posługuje się komputerem i korzysta z udostępnionych mu aplikacji do nauki programowania.
- tworzy algorytmy za pomocą poleceń: „Idź do przodu”, „Skręć w lewo”, „Skręć w prawo”,
- posługuje się aplikacją typu „przeciągnij i upuść”.

Potrzebne zasoby:
Komputer z dostępem do internetu

Przebieg zajęć:
1. Utrwalenie wdawania instrukcji za pomocą kart ze strzałkami
(„Idź do przodu”, „Skręć w prawo”, „Skręć w lewo”),
przypomnienie poleceń zwianych ze sterowaniem z wykorzystaniem gry karcianej Cody Roby. 
2. Dziecko ćwiczy tworzenie algorytmów i programów grając w parach w grę „Wyścig”. 

3. Ćwiczenie metody „przeciągnij i upuść” oraz zapoznanie ze środowiskiem programowania wizualnego na przykładzie aplikacji
 „Układanka: poznaj metodę «przeciągnij i upuść»”:

Ścieżka: https://studio.code.org/ > Kurs 1 > Poziom 3 „Układanka…” > 1

Link:      https://studio.code.org/s/course1/stage/3/puzzle/1


Przyjemnego kodowania: Małgorzata Woźniak 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu