Menu

nauczanie zdalne 27.04-22.05.2020

Zadania dla dzieci 6-letnich
Temat: Instrumenty muzyczne

Cele:
- kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami
- kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy
- wprowadzenie litery H, h na przykładzie wyrazu harfa
- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
- rozwijanie słuchu muzycznego.

Propozycje:
1. ,,Najlepszy instrument” – dziecko wymienia znane mu instrumenty muzyczne i próbuje odgadnąć z czego są wykonane. Na tej podstawie dzieli instrumenty na grupy: blaszane (trójkąt, trąbka, klarnet), drewniane (skrzypce, kontrabas, wiolonczela), dęte (trąbka, puzon), klawiszowe (pianino, fortepian).
Zagadka – Co to jest, dostępne dla wszystkich, śpiewa melodie i chodzi z tobą, mamą i tatą wszędzie i o każdej porze. Kiedy nam smutno, wtedy śpiewamy a on natychmiast się odezwie (głos ludzki).
2.,,Grająca woda” – zabawa badawcza. Na stole stoją trzy szklanki i naczynie z wodą. Jedną szklankę dziecko pociera suchym palcem i nadsłuchuje, czy słyszy dźwięk? Potem mokrym palcem pociera ponownie szklankę (powinno usłyszeć dźwięk). Następnie dziecko wlewa trochę wody do szklanki i próbuje grać na niej mokrym palcem (wydobywa się dźwięk). Potem wlewa różne ilości wody do pozostałych szklanek i grać mokrym palcem na każdej z nich. W ten sposób próbuje sprawdzić od czego zależy wysokość dźwięku. 
( Palec wprawia w drgania szkło szklanki, które z kolei pobudza do drgań powietrze znajdujące się w środku. Wewnątrz szklanki powstają fale dźwiękowe. Gdy do szklanki nalewamy więcej wody wysokość dźwięku się obniża.)  
3.,,Walc kwiatów” – taniec ze wstążkami według pomysłów dzieci do utworu Piotra Czajkowskiego (źródło: Youtube). 
4. „H  jak harfa” - prezentacja liter w wyrazie. Podział wyrazu harfa na głoski i sylaby (książka cz.4 16a i 16b)
Jakie to słowo? - zabawa językowa – rodzic wypowiada wyrazy zawierające głoskę z posługując się logotomami (nie sylabami) i prosi dziecko, by określiło, jakie to słowo i na którym miejscu słyszy w nim głoskę h. Przykład słów: H-onorata, h-otel, h-ak, , cho-rągiewka, h-uśtawka,  itp.
5. ,,Spacer po h” – rodzic układa ze skakanek kształt litery h, prosi aby dziecko zdjęło kapcie i spacerowało stopa za stopą po skakance, zgodnie z kierunkiem pisania. 
6. ,,Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje w rytm wyklaskiwany przez rodzica i podnoszą wysoko kolana. Na hasło sufit dziecko staje na palcach i podnosi wysoko ręce. Na hasło podłoga kładzie się na brzuchu. 
7. Karty pracy – cz.4, 20a – pisanie liter H, h

Opracowała:
M.Sałajczyk
I.Dziuba
E.Osińska
E.Kubiak
A.Rypkowska
 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu