Menu

nauczanie zdalne 27.04-22.05.2020

Zadania dla dzieci 4-letnich
Temat: Wiem, gdzie Wisła jest na mapie!

Cele główne:

- uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin; 
- zachęcanie dzieci do aktywności badawczej;


1.Zabawa ruchowo-słuchowa „Baczność- hymn Polski”.
 Dziecko porusza się do muzyki (nagrań melodii z różnych regionów Polski np. melodia góralska. W momencie, gdy dziecko usłyszy hymn państwowy ma za zadanie przybrać właściwą postawę-stanąć nieruchomo na „ baczność”, a gdy słyszy inną muzykę-tańczy swobodnie.

2. Zabawa ruchowa- improwizacja ruchowa do muzyki „Płynie Wisła, płynie”. 
Dziecko otrzymuje białą i czerwoną wstążkę z bibuły, gdy dziecko usłyszy muzykę , chwyta wstążkę w dłoń i wykonuje swobodne ruchy. Gdy muzyka jest szybka, tańczy szybko, gdy jest wolniejsza, tańczy wolniej. 

3.„Czy wodę z rzeki można pić?” – eksperyment. 
Problem do rozwiązania: Czy wodę z rzeki można pić? Dziecko podaje różne hipotezy. 
Przeprowadzenie eksperymentu: Dziecko nalewa do dwóch przezroczystych szklanek wodę – do jednej szklanki wodę z rzeki, do drugiej wodę z kranu. 
Wnioski: Woda z kranu jest przejrzysta, bez zapachu. Woda z rzeki jest mętna, ma zapach. Woda z rzeki nie nadaje się do picia. 
Wyjaśnienie: w wodzie z rzeki znajdują się szczątki zwierząt, odchody, mikroorganizmy, w tym chorobotwórcze, które mogą powodować wiele groźnych chorób.


4.„Wiem, gdzie Wisła jest na mapie!” – praca z mapą. 
Dziecko siada  przy mapie Polski. Pokazuje wskaźnikiem, gdzie są góry i Morze Bałtyckie. Przypo­mina znaczenie kolorów na mapie. Rodzic po­kazuje Wisłę, od jej źródła do ujścia. Dziecko kreśli w powietrzu płynącą rzekę – też od południa ku północy.

5. „Dlaczego ludzie osiedlali się nad rzekami?” – ilustrowana pogadanka na temat roli rzeki w życiu człowieka. 
Rodzic pokazuje ilustracje, a dziecko odpowiada na pytania. 
– Ilustracja przedstawiająca rosnące zboże 
Wyjaśnienie: Nad rzekami, po wylewach, była bardzo dobra, urodzajna ziemia, gdzie ludzie uprawiali rośliny. 
– Ilustracja przedstawiająca zwierzęta hodowlane pijące wodę 
Wyjaśnienie: Bliskość rzeki była uła­twieniem przy hodowli zwierząt. 
– Ilustracja przedstawiająca dzikie zwierzęta nad rzeką
Wyjaśnienie: Nad rzeką żyły różne gatunki dzikich zwierząt, na które w dawnych czasach polowano. 
– Ilustracja przedstawiająca dom nad rzeką 
Wyjaśnienie: Ludzie osiedlali się nad rzeką, by mieć szyb­ki dostęp do wody potrzebnej do picia, gotowania, prania, sprzątania. 
– Ilustracja przedstawiająca ryby w rzece 
 Wyjaśnienie: Ludzie łowili ryby, by zdobyć pożywienie. 
– Ilustracja przedstawiająca łódź na rzece, a w niej towary 
Wyjaśnienie: Rzeka służyła ludziom do przemieszczania się i do transportu towarów.

6. Kotylion-praca plastyczna


Wykonały:
K.Szaforska, A. Szcześniak
R. Sosnowska, M. Puchała, E. Kłopotowska

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu