Menu

nauczanie zdalne 27.04-22.05.2020

Zadania dla dzieci 6-letnich
Temat: Warszawa-stolica Polski

Cele:
- rozwijanie kompetencji obywatelskich
- rozwijanie umiejętności poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru
- odczytywanie charakterystycznych puntów na mapie
- rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli
- rozwijanie sprawności fizycznej

Propozycje:

1. Ćwiczenia:
- „Zwiedzamy Polskę”- dziecko z rodzicem tworzy pociąg i ruszają po Polsce. Każdy mówi dokąd jedzie pociąg (wymienia nazwę polskiego miasta). Dziecko stara się zapamiętać nazwy miast i wymienia je na koniec zabawy.
- „Mali żołnierze”- dziecko z rodzicem maszerują, naśladując żołnierzy na defiladzie. Wysoko unoszą kolana i wymachują rękami. Rodzic wydaję komendy: Padnij! (kładą się na dywanie), Czołgaj się! (czołgają się), Powstań! (wstają), Kryć się! (chowają się za jakimś przedmiotem).
- „Biało-czerwoni” - zabawa z piłką. Dziecko z rodzicem siedzą na dywanie i rzucają do siebie piłką, podając jakiś kolor. Gdy dziecko usłyszy czerwony lub biały, nie łapie piłki. Gdy kolor będzie inny, łapią piłkę i odrzucają .
2. Utrwalenie pisowni głoski z, Z – ćwiczenia grafomotoryczne.
3. „Nasza wycieczka”- oglądanie zdjęć: pomnika Syrenki, Pałacu Kultury i Nauki, Kolumny Zygmunta, Zamek Królewski, Stare Miasto, Łazienki Królewskie, pomnik Chopina.
4. Praca w kartach pracy: 12a, 12b
5. Wykonanie pracy plastycznej „Warszawska Syrenka” z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych.

Opracowała:
M.Sałajczyk
I.Dziuba
E.Osińska
A. Rypkowska

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu