Menu

nauczanie zdalne 27.04-22.05.2020

Zadania dla dzieci 4-letnich
Temat: Jak powstała Warszawa?

Cele ogólne:
 
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy; 
- rozwijanie umiejętności manualnych


1. Jedzie pociąg z daleka – zabawa orientacyjno-porządkowa. 
2. „Jak powstała Warszawa?” – formułowanie odpowiedzi na pytania na podstawie legendy Wars i Sawa. 
3. Prezentowanie herbu Warszawy. 
4. Zabawy ruchowe:


„Mali żołnierze” 
„Gdzie mieszkasz?” 
„Biało-czerwoni” 


5.„Warszawska Syrenka”– wykonanie pomnika z plasteliny.


Wykonały:
K. Szaforska, A. Szcześniak,
 R. Sosnowska, M. Puchała, E. Kłopotowska

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu