Menu

nauczanie zdalne
14-24.04.2020

JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ ZDOLNOŚCI JĘZYKOWYCH DZIECKA

Codzienna obserwacja i wspólne aktywności, a także umiejętnie wykorzystany czas spędzany z dzieckiem mogą być dla rodziców okazją do rozwijania zdolności językowych dziecka bez konieczności wprowadzania specjalistycznej opieki logopedycznej.

Spędzaj efektywnie z dzieckiem jak najwięcej czasu i ucz je przez zabawę, czerpcie radość z bycia razem.

* Mów do dziecka jak najwięcej, powoli i wyraźnie. Komentuj, co aktualnie robisz albo co robi twoje dziecko. Nie zdrabniaj słów. *Różnicuj intonację wypowiedzi, włączaj gesty. Nazywaj przedmioty z najbliższego otoczenia, opisuj je podkreślając cechy wspólne (kategorie) i różnice.
*Sprawdzaj, czy dziecko rozumie, co do niego mówisz, czy wykonuje twoje polecenia. 
*Zachęcaj dziecko do rozmawiania, stymuluj jego potrzebę wyrażania emocji, chwal za każdą reakcję głosową. 
*Omawiaj z dzieckiem, co wydarzyło się w czasie dnia, wplataj jego wypowiedzi do tworzenia opowiadania.
*Zachęcaj dziecko do naśladowania odgłosów zwierząt czy przyrody, pojazdów, instrumentów muzycznych (wiatr- szszsz, morze- szszsz, motor- żżżż, osa- bzzzz, wąż- ssss, wóz strażacki- eoeoeo itp.)
*Opowiadaj przed snem bajki, możesz wpleść w nie relaksacyjne masażyki dłoni, pleców a nawet twarzy. 
*Czytaj dziecku książeczki z obrazkami. Nazywaj to, co znajduje się na rysunku. Podpowiadaj dziecku pierwsze sylaby słów, prosząc o nazywanie przedmiotu na ilustracjach.
*Zachęcaj dziecko do wspólnej zabawy tematycznej, naśladujcie zakupy w sklepie, sprzątanie, wizytę u lekarza, itp.
*Odgrywaj sceny z bajek poprzez zabawę w teatr.
*Nagrywaj wasze głosy: wypowiedzi, piosenki i wspólnie odtwarzajcie nagrania, to świetna motywacja.
*Nie wyręczaj dziecka w mówieniu, nie przerywaj mu w pół zdania, nie kończ wypowiedzi za dziecko. Nie krytykuj i nie wyśmiewaj jego nieudanych prób nazywania bądź powtarzania.
*Prowokuj sytuacje, w których dziecko ma szansę jak najwięcej mówić. Zadawaj pytania. Powtarzaj trudne wyrazy, ale nie poprawiaj stale nieprawidłowych form gramatycznych, nie wymagaj nienagannej realizacji głosek.
*Ucz maluszka koncentrowania wzroku na rozmówcy. Patrz na dziecko, kiedy mówi do ciebie. 
*Ucz komunikacji niewerbalnej: gestów, mimiki twarzy.
*Śpiewaj dziecku, ucz wierszyków, wyliczanek.
*Zapewnij dziecku opiekę osób, które je kochają i ładnie się do niego zwracają.

Dzięki wspólnej zabawie dziecko będzie radosne!


Opracowała
Luiza Wiśniewska
LOGOPEDA

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu