Menu

nauczanie zdalne
14-24.04.2020

Zadania dla dzieci 6-letnich
Temat : Dzień Ziemi z robotem Ozobotem. 

Cele ogólne: 
 
-  poszerzenie wiadomości na temat Dnia Ziemi; 
- rozwijanie miękkich kompetencji (logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów). 

Cele operacyjne: 
Dziecko:  
- stara się ułożyć kod i sprawdzić, czy jest utworzony prawidłowo;  
- układa kod w o kreślonym porządku; 
- planuje swoje działania, sprawdza ich efekt.  
 
Przebieg zajęć: 

1. Opowiedzenie dziecku  krótko o tym skąd wziął się Dzień Ziemi (pierwszy raz Dzień Ziemi obchodzony był 21.03.1970 roku).

Idea obchodów została zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. W Polsce Dzień Ziemi zaczął być obchodzony w 1990 roku. Aktualnie Dzień Ziemi obchodzony jest 22.04.
2. Omówienie z dzieckiem sposobów jak można dbać o przyrodę (segregowanie odpadów, dbanie o rośliny i zwierzęta).
3.  Rozmowa o etapach wzrostu rośliny (zał. nr 1)
4. Ułożenie obrazków we właściwej kolejności (zał. nr 2)
5.  Zapoznanie dziecka z wirtualnymi puzzlami i symulatorem Ozobota. Układania własnych tras za pomocą wirtualnych puzzli oraz ich testowanie  dzięki symulatorowi robota. Wirtualne puzzle i symulator Ozobota dostępne są na stronie firmy Edu-Sense www.puzzle.edu-sense.com/pl
Filmik, który pokazuje, w jaki sposób korzystać z wirtualnych puzzli i symulatora Ozobota dostępny jest- www.youtube.com/watch?v=O_q01h6CBVE&feature=youtu.be 
6. Ułożenie trasy dla Ozobota, którego zadaniem jest wyhodowanie roślinki. Zadaniem dziecka jest ułożenie tak trasy, by Ozobot rozpoczynający w miejscu star dotarł po kolei do roślinek (od najmniejszej do największej). Dziecko powinno posługiwać się kolorowymi kodami: jedź prosto, skręć w prawo, skręć w lewo, zawróć. (zał. nr 3)
7.  Układanie tras dla Ozobota według własnych pomysłów. 

 

Powodzenia! 


autor scenariusza: Małgorzata Woźniak 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu