Menu

nauczanie zdalne
14-24.04.2020

Zajęcia dla 5-latków
Temat: Praca rolnika – na polu

Cele:
    • Doskonalenie koordynacji ręka – oko
    • Wskazywanie różnic i podobieństw między miastem a wsiom 
    • Doskonalenie zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi
    • Rozpoznawanie roślin zbożowych, oleistych, włóknistych  i okopowych
    • Rozwijanie umiejętności plastycznych
Propozycje zabaw:
„Wieś i miasto” – szukanie różnic i podobieństw na podstawie zdjęć.
Skojarzenia ze słowem wieś.
„Słoma i siano” – porównywanie słomy i siana, czytanie globalne.
„Do czego służy strach na wróble?” – rozmowa kierowana.
„Myszy z siana” – praca plastyczna.
„Od ziarenka do bochenka” – opowieść ruchowo-naśladowcza połączona 
z ćwiczeniami artykulacyjnymi.
„Rośliny zbożowe” – rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych, oleistych 
i włóknistych – klasyfikacja, opisywanie, logiczne myślenie, czytanie globalne.
„Jak powstaje popcorn?” – poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej kukurydzy i jej wykorzystania.

Opracowały: M. Gryz, A. Kasprowicz, E. Kowalczyk, M. Nalej
 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu