Menu

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 1
 
ul. Tarczyńska 28
96-320 Mszczonów
tel/fax 46 857 16 68

przedszkole@mszczonow.pl

 

Komunikaty ! ! !

RODZICE!

Z powodu innej organizacji pracy nauczycieli w przedszkolu, nauczanie zdalne będzie realizowane tylko poprzez stronę internetową przedszkola ( materiały pobieramy dla odpowiedniego wieku dziecka).

Dyrektor przedszkola


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

czytaj dalej

Pracownicy
1. Po przyjściu do pracy należy zmierzyć temperaturę i wpisać do karty kontroli pracowników. W przypadku podwyższonej temperatury, po wyżej 37 stopni należy opuścić miejsce pracy i udać się do lekarza. Jeśli lekarz zleci badanie w postaci testu na koronawirusa należy jak najszybciej poinformować pracodawcę o zaistniałym fakcie i podać telefonicznie wynik testu.
Miejsce pobytu pracownika zdezynfekować.
2. Dyrektor po uzyskaniu informacji o chorobie pracownika na koronawirusa zgłasza zaistniały fakt kolejno do Sanepidu, Organu Prowadzącego i zamyka przedszkole podejmując odpowiednie środki bezpieczeństwa (dezynfekcja całej placówki).
3. W czasie trwania epidemii należy codziennie myć i dezynfekować zabawki po każdej grupie, po każdym posiłku dezynfekować stoły, przestrzegać zasad higieny zalecanej przez Sanepid (obowiązkowe mycie rąk według instrukcji, rękawiczki, przyłbice). W salach nie powinna się znajdować żadna pluszowa zabawka.
4. Dezynfekcja rąk przy wejściu do pracy oraz zmiana odzieży lub założenie fartucha ochronnego.
5. Pracownicy kuchni przebywają tylko na terenie swojego miejsca pracy. Pomoce nauczyciela podają stan dzieci przez okienko i nie wchodzą na teren kuchni.
6. Plac zabaw należy dezynfekować codziennie, piaskownica nie może być dopuszczona do użytku.
7. Personel kuchenny nie może się kontaktować z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
8. Personel kuchenny i sekretariat korzystają z łazienki przy pokoju socjalnym.
9. Dla personelu wydzielone pomieszczenie w przypadku podejrzenia koronawirusa znajduje się w gabinecie terapeutycznym.
Nauczyciele
1. Nie organizujemy żadnych wycieczek wyjazdowych i wyjść grupowych z dziećmi do odwołania.
2. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka.
3. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców.
4. Należy zadbać o to by w każdej Sali znajdowała się instrukcja mycia rąk oraz stale przypominać dzieciom o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
5. Kontakty z rodzicami tylko telefoniczne lub drogą e-mail.
6. Każdy nauczyciel pracujący w jednej grupie musi przestrzegać zasady nie kontaktowania się z innymi nauczycielami.
7. Wychodząc na plac zabaw tylko jedna grupa może przebywać w szatni i zajmować jeden plac zabaw. 
8. Przy jednym stoliku sadzamy naprzeciwko siebie tylko dwoje dzieci.
9. Grupa może liczyć do 12 dzieci.
10. Salę należy wietrzyć co godzinę.
11. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
12. Nauczyciele i pomoce wchodzą głównym wejściem od ulicy 1000-lecia, w sali widowiskowej przebierają się i dezynfekują. Podczas pobytu w przedszkolu korzystają z toalety na widowiskowej. 
13. W przypadku podejrzenia koronawirusem u dziecka  -  wydzielone pomieszczenie znajduje się w sali Misie.
Rodzice
1. Dziecko będzie od Państwa odbierane po zmierzeniu temperatury w pierwszej części wejścia do przedszkola od godz. 7.00. Proszę przyprowadzać dzieci do godz. 8.00 potem będzie placówka zamknięta. Dzieci odbieramy punktualnie od 13.00 do 14.00 i od 14.45 do 17.00 nie wchodząc na teren przedszkola (w czasie funkcjonowania przedszkola w wejściu będzie pełniony dyżur przez pracownika przedszkola). Śniadanie o godz. 8.30, obiad godz. 12.00, podwieczorek 14.30. (dzieci przebywające nie będą leżakowały)
2. Wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie lub drogą e-mail.
3. Proszę nie przyprowadzać chorych dzieci oraz dzieci z podwyższoną temperaturą powyżej 37 stopni  do przedszkola.
4. W przypadku zachorowania na koronawirusa proszę jak najszybciej powiadomić dyrektora przedszkola.
5. Przyprowadzając dziecko proszę stosować wszystkie zalecenia Sanepidu i MEN (maseczki, dezynfekcja rąk ).  
6. W przypadku objęcia rodziny kwarantanną lub 1 członka rodziny proszę powiadomić dyrektora i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola.
7. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
8. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i placówki.

Ważne telefony:
1.      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pn.-pt. 7.00-15.05 –  tel. 46 855 32 42
2.      Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37, 01 – 201 Warszawa
tel.: (22) 33 55 351-355
3.      Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – tel. 22 620 90 01
4.     Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (całodobowe telefony dyżurne) –
tel. 666 035 666,   602 430 042
5.     Całodobowa infolinia NFZ – tel . 800 190 590
6.      Urząd Miejski w Mszczonowie – 46 858 28 20
7.      Centrum Usług Wspólnych - 46 857 13 22

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu