Menu

nauczanie zdalne
25.03 - 10.04

Materiały dla dzieci  5-letnich
Temat: Skąd się biorą jajka?

Cele:
    • Zapoznanie dzieci z gatunkami zwierząt, od których pochodzą jajka;
    • Zapoznanie z cyklem życia kury;
    • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
    • Doskonalenia sprawności manualnej i grafomotorycznej
    • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
    • Rozwijanie sprawności fizycznej

Propozycje zabaw:
    • „Ptaki i ich jaja” – porównywanie ptaków,
    • „Skąd się biorą jajka?” – zapoznanie z cyklem życia kury,
    • „Jak wygląda pisklę?” – zabawa plastyczna,
    • „Jaja” – poszerzanie wiedzy o jajkach,
    • „Z czego składa się jajo?” – zabawa oglądowa, 
    • „W zagrodzie” – naśladowanie odgłosów zwierząt z zagrody,
    • „Koci spacer” – ćwiczenie równoważne,
    • „Dokończ i zrób”- usprawnianie percepcji słuchowej, doskonalenie podziału wyrazów na sylaby,
    • Zabawa przy piosence „Koniki” – rozwijanie  umiejętności sprawnego wykonywania ruchu  
i poczucia rytmu.

Opracowała: M. Gryz, A. Kasprowicz, E. Kowalczyk, M. Nalej, 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu