Menu

nauczanie zdalne
25.03 - 10.04

Zadania dla dzieci 6 - letnich

Temat: Domy zwierząt

Cele:

rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt

doskonalenia sprawności narządów artykulacyjnych

doskonalenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej w wyrazach

rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez ćwiczenie umiejętności dodawania 0-10

Propozycje:

„Dzień dobry zwierzątka” - zabawa rozwijająca aparat mowy. Rodzic z dzieckiem naśladują ruchami i dźwiękami zachowania zwierząt.

„Tyle kroków” - zabawa słuchowo-ruchowa. Rodzic wypowiada nawy zwierząt: krowa, kot, kura, indyk, koń, owca, a dziecko dzieli je na głoski i wykonuje tyle kroków do przodu, ile jest głosek w danym słowie.

„Matematyka w zagrodzie” - rodzic z dzieckiem przygotowują liczmany, np.; nakrętki. Dziecko układa zgodnie z treścią zadania i przelicza, np.;

W gospodarstwie pani Marysi są: 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pani Marysia ma zwierząt?

Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu?

Wykonanie kart pracy.

„Tajemnicze zwierzę” - zabawa plastyczna. Dziecko rozpoczyna rysowanie zwierzęcia (głowa i przednie łapy), następnie rodzic dorysowuje jeden element i zamieniają się. Gdy praca jest skończona oglądają powstałe zwierzę. Podają nazwę, wymyślają dla niego dom.

Opracowała:
Iwona Dziuba, Małgorzata Sałajczyk,
Ewa Osińska,

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu