Menu

nauczanie zdalne
25.03 - 10.04

Zadania dla  5 - Latków
Temat: Zwierzęta wiejskie

Cele:
    • Poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka
    • Rozwijanie pamięci i sprawności językowej
    • Doskonalenia sprawności manualnej i grafomotorycznej
    • Rozwijanie umiejętności matematycznych
    • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
    • Rozwijanie sprawności fizycznej
Propozycje zabaw:
    • „Wesołe literki” – zabawa językowa;
    • Prezentacja Wiersza Stanisława Kraszewskiego Na wiejskim podwórku;
    • „Odgłosy zwierząt”– poszerzanie wiedzy przyrodniczej;
    • „Zwierzęta” – naśladowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt;
    • „Powitanie zwierzątek” – ćwiczenie pobudzające aparat artykulacyjny;
    • „A sio” – zabawa terapeutyczna;
    • „Stary Donald farmę miał” – zabawa z piosenką;
    • „Zagadki pani wiosny” ;
    • „Przebudzenie tulipana” – zabawa ruchowa;
    • „Tulipan” – praca plastyczna;

Opracowała: M. Gryz, A. Kasprowicz, E. Kowalczyk, M. Nalej, E. Kłopotowska
 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu