Menu

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 1
 
ul. Tarczyńska 28
96-320 Mszczonów
tel/fax 46 857 16 68

przedszkole@mszczonow.pl

 

Projekt edukacyjny "Liczymy, tak daleko, jak potrafimy"

  • projekt liczymy... grafika

Liczymy, tak daleko, jak potrafimy –
projekt edukacyjny

Okres realizacji projektu: październik 2019 – kwiecień 2020
Opracowanie: Ewa Osińska
Realizatorzy programu: Ewa Osińska, Elżbieta Kubiak, Urszula Kiejrys, Iwona Dziuba, Małgorzata Sałajczyk
Grupa wiekowa: 6-latki

Istotą niniejszego projektu jest opracowanie modułu zajęć realizujących treści matematyczne i ukazujące dziecku jak bardzo umiejętności matematyczne potrzebne są człowiekowi w życiu codziennym. Dominującą formą zajęć w projekcie będą zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci będą manipulować specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami, klockami, kolorowymi kubeczkami,  centymetrem, spinaczami itp.  Treści programowe odwołują się do obszaru : IV 11,  IV 12,  IV 13,  IV 14, IV 15, IV 16, IV 17   – „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” ( załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. poz. 356) oraz programu wychowania przedszkolnego „ Plac zabaw’’ 

Główne założenia projektu to:
    1. wspierania dzieci uzdolnionych
    2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami
    3. kształtowania dojrzałości psychicznej do uczenia się matematyki
    4. dostarczania pozytywnych emocji

Cele główne:
    1. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dla dziecka
    2. Rozwijanie u dzieci myślenia potrzebnego  do zrozumienia aspektu porządkowego liczby
    3.  Osłuchanie  dzieci  z rytmem i melodią wymienianych liczebników
    4.  Kształtowanie umiejętności liczenia  przedmiotów zgrupowanych, niekoniecznie ułożonych 
w linii [rozumienie reguły niezależności porządkowej].
    5. Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów równocześnie z ustalaniem, gdzie jest więcej, a gdzie mniej przedmiotów
    6. Kształtowanie umiejętności liczenie sekwencyjnego do tyłu (10, 9…)
    7. Rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, 
do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym
    8. Zapoznanie ze znakami +, -, =, <, >

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu