Menu

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 1
 
ul. Tarczyńska 28
96-320 Mszczonów
tel/fax 46 857 16 68

przedszkole@mszczonow.pl

 

"Czyste powietrze wokół nas"

  • zdjęcie czyste powietrze

Czyste powietrze wokół nas - sprawozdanie z przeprowadzonego projektu

„Czyste powietrze wokół nas” I półrocze 2019/2020 –  podsumowanie
Nasze przedszkole po raz pierwszy rozpoczęło realizację programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.
W programie uczestniczyły dzieci sześcioletnie i dwóch pięciolatków – grupa „Kotki ”, „Tygryski” 
i „Słoneczka” – łącznie 58 dzieci.
Rodzice otrzymali informację o realizacji  programu na zebraniu we wrześniu 2019, dodatkowo na stronie internetowej i tablicach informacyjnych pojawiły się informacje o  celach projektu, został wywieszony list do rodziców. Na drzwiach sal przedszkolnych w, których realizowany był program zostały powieszone plakaty z Dinkiem.
Realizacja programu składała się z 5 zajęć warsztatowych.
Podczas pierwszych zajęć realizacji dzieci wybrały się na wycieczkę po okolicy naszego przedszkola. Zadaniem dzieci była wnikliwa obserwacja i  poszukiwanie źródeł dymu. W tym dniu przedszkolaki poznały dinozaura Dinka, słuchały piosenki o nim i kolorowały go.
Zajęcia II: Jak unikać dymu tytoniowego? dzieci wysłuchały opowiadania w formie historyjki obrazkowej pt. „Krzyś”. Treść dotyczyła palenia papierosów przez osoby dorosłe w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci. Dzieci zastanawiały się jakie mogą być konsekwencje palenia papierosów przez osoby dorosłe,  próbowały uzasadnić swoje wypowiedzi.
Zajęcia III: dzieci oglądały ilustracje przedstawiające obiekty, z których wydobywa się dym. Rozmawiały na temat źródeł dymu w oparciu o wspólnie przygotowaną gazetkę oraz na temat spostrzeżeń z wycieczki –  szczególną uwagę zwróciły na dym papierosowy. Po przeprowadzonej rozmowie wykonywały plakaty nt. Jak wygląda świat kiedy mamy czyste i zanieczyszczone powietrze.
Zajęcia IV: podczas zabaw z wykorzystaniem technik relaksacyjnych i opowiadaniu nauczycielki, dzieci „wdychały” czyste, pachnące powietrze na pięknie ukwieconej łące. Miną, gestem, kaszlem pokazały jak się czują wdychając dym papierosowy. Odpowiadały na pytania, które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy. 
Zajęcia V: Dzieci obejrzały oraz prezentację multimedialną: „Czyste powietrze wokół nas”. Dzięki niej dowiedziały się o tym: Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?, poznały znak „zakazu palenia”, odszukiwały go w naszym przedszkolu i zastanawiały się w  jakich jeszcze pomieszczeniach i obiektach mogą być umieszczane tego typu znaki. 
Po każdych zajęciach dzieci wykonywały prace plastyczne, które wywieszane były na korytarzu przedszkolnym dla rodziców i całej społeczności przedszkolnej. Podczas trwania programu dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i dowiedziały się, w jaki sposób należy zachować się, w obecności osoby palącej papierosa. 
Zajęcia były prowadzone metodą warsztatową, wykorzystano także burzę mózgów i mapę myśli. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i wykonywały powierzone im zadania.
W kwietniu 2020 roku planowane przedstawienie,, Królewna Śmieszka i Ekoludki ’’ wystawione przez dzieci z grup sześcioletnich i przedstawieniu go wszystkim przedszkolakom. W ten sposób jeszcze raz przypomnimy dzieciom jak dbać o zdrowie i czyste powietrze wokół nas.

  • zdjęcie czyste powietrze

Wróć

Odnośniki

Kontakt

 

imię i nazwisko inspektora; Łukasz Kalinowski 
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu