Menu

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 1
 
ul. Tarczyńska 28
96-320 Mszczonów
tel/fax 46 857 16 68

przedszkole@mszczonow.pl

 

Kwiecień

  • KONKURS

KONKURS WIELKANOCNY
CELE KONKURSU:
    • Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci.
    • Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
    • Kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu wielkanocnego.
ZADANIE KONKURSOWE:
    • Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych z przedszkola. Uczestnicy konkursu mają wykonać „Ozdobę Wielkanocną”.
REGULAMIN KONKURSU:
    1. Konkurs skierowany jest do dzieci (3, 4, 5, 6 letnich), z przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mszczonowie
    2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolnej ozdoby wielkanocnej (koszyczki, zajączki, baranki, kurczaki, pisanki), technika wykonania prac - dowolna, forma - przestrzenna. Dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej, preferowane jednak będą prace wykonane samodzielnie przez dzieci.
    3. Zgłaszana praca musi spełniać następujące wymagania:
    • być podpisana poprzez dołączenie metryczki wypełnionej drukowanymi literami (lub w formie komputerowej) - imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwa grupy.
    4. Kryteria oceny prac:
    • Oceniając prace będzie brane pod uwagę:
    • Pomysłowość i inwencje twórcze uczestników konkursu;
    • Dobór materiałów i elementów zdobniczych;
    • Wielkość i bogactwo użytych materiałów
    • Estetyka wykonania pracy;
    • Zgodność z regulaminem konkursu.
    5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
    • dzieci 3, 4 letnie (I, II, III miejsce)
    • dzieci 5, 6 letnie (I, II, III miejsce)
    6. Wszyscy autorzy prac otrzymują pamiątkowe dyplomy.
    7. Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Przedszkola. Zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie przy wejściu do przedszkola.
    8. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do wychowawców grup do dnia 15.04.2019 (poniedziałek).
    9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dzieciom przez nauczycielki w ciągu dnia 17.04.2019.
    10. Organizatorzy konkursu powołają Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu w określonych kategoriach wiekowych.
    11. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać u wychowawcy grupy “Misie” . 
Serdecznie zapraszamy!
 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu