Menu

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 1
 
ul. Tarczyńska 28
96-320 Mszczonów
tel/fax 46 857 16 68

przedszkole@mszczonow.pl

 

Wiem, bo działam i eksperymentuję - innowacja pedagogiczna

Wiem, bo działam i eksperymentuję - innowacja pedagogiczna

    W naszym przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna ,, Wiem, bo działam i eksperymentuję’’. Nowatorstwem innowacji jest stwarzanie warunków i zachęcanie dzieci do zabaw badawczych i eksperymentów w celu poznania zjawisk przyrodniczo - fizycznych. Zabawy  będą uczyć myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania będą rozwijały wyobraźnię 
i kreatywność dziecka. Realizacja programu umożliwi każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy. 
Zajęcia będą prowadzone cyklicznie. Główną metodą pracy w realizacji innowacji ,, Wiem, bo działam i eksperymentuję’’ będzie metoda projektu. Projekt to uporządkowany proces, każdego dnia dzieci zaczynają dzień od omówienia tego, co już wiedzą i ustalają czego dziś chcą się dowiedzieć Projekt podzielony jest na dwa bloki tematyczne: WODA, UKŁAD SŁONECZNY. 
Realizatorami projektu jest mgr Ewa Osińska i mgr Elżbieta Kubiak.  Innowacja prowadzona jest w grupie TYGRYSKI  od 21.11.2018r  - 30.01.2018r.

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu