Menu

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 1
 

ul. Tarczyńska 28

96-320 Mszczonów

tel/fax 46 857 16 68
 

przedszkole@mszczonow.pl

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu a następnie w szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia powinna być niewielka, najbardziej pożądana to kilkuosobowa, do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć. Powinna być tworzona w oparciu o wiek uczestników oraz o konkretne zaburzenia rozwojowe. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne młodych pacjentów,  pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli mających specjalne przygotowanie w obrębie terapii pedagogicznej.

Dla kogo są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych. Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe. Podczas spotkań nauczyciel stara się aktywizować swoich podopiecznych. Terapia będzie skuteczna zarówno w przypadku uczniów z brakami rozwojowymi w sferze percepcyjno-motorycznej, jak i z zaburzeniami w sferze emocjonalno-społecznej. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności.

Cele zajęć korekcyjno kompensacyjnych
Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczestnikowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w przedszkolu lub szkole. Prowadzący zajęcia nauczyciele korzystają z różnorodnych metod wspomagania rozwoju psychofizycznego, by osiągnąć najlepsze wyniki w pomocy dzieciom.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: ćwiczenia
W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych.  Specjaliści pomagają w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych umiejętności: naukę czytania, pisania, liczenia poprzez:

ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,
doskonalenie sprawności ruchowej,
polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
usprawnianie funkcji słuchowej,
doskonalenie sprawności manualnej,
kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
poprawę umiejętności czytania,
usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
doskonalenie umiejętności pisania,
poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: czy warto wysłać na nie dziecko?
W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o rozpoznawaniu przyczyn trudności szkolnych w problemach związanych z zaburzeniami zachowania i osobowości. Jeśli widzimy, że nasze dzieci mają wyżej opisane problemy, warto się takimi zajęciami zainteresować. Wiedząc, co to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, łatwiej nam będzie się na nie zdecydować. Pomogą one w przezwyciężeniu kłopotów, robieniu postępów i osiąganiu sukcesów. Odpowiednio poprowadzone przez wyspecjalizowanego nauczyciela dziecko stanie się bardziej samodzielne, umocni wiarę we własne siły i zdejmie z siebie sporo stresu. Istotą zajęć jest również pobudzenie w dzieciach chęci do działania, pogłębianie motywacji i zrozumienie zasad zdrowej konkurencji.

Odnośniki

Kontakt

CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGO

imię i nazwisko inspektora; Łukasz Kalinowski 
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu