Menu

nauczanie zdalne 15.06-30.06.2020

Zadania dla dzieci 6 – letnich
Temat: Kolory lata

Cele:
- rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;
- rozwijanie umiejętności muzycznych i rytmicznych, dostrzeganie zmiany charakteru 
muzyki, reagowanie na sygnały, rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu fonematycznego, 
- wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat
- ćwiczenie umiejętności polisensorycznego rozpoznawania przedmiotów, poszerzanie 
  słownika czynnego o wyrazy związane z letnimi owocami.

Propozycje:

1. „Po łące biega lato’’ – słuchanie piosenki i rozmowa na temat treści (źródło: Youtube).
Jaką mamy porę roku? Jakie zmiany zauważyłeś w przyrodzie? Czy wiesz, jakie zmiany zachodzą latem w parku, lesie i na polu? Posłuchaj uważnie piosenki i zastanów się, w jakim miejscu – zgodnie z piosenką – można spotkać lato. Następnie dziecko powtarza tekst piosenki wers po wersie i ilustruje ruchem jego treść, potem próbuje śpiewać piosenkę. 

2. „Lato czarodziej” – Rodzic gra Lato. Lato trzyma talerze, dzięki którym będzie mogło czarować. Dziecko porusza się po sali zgodnie z charakterem nagrania: marsz, bieg, podskok. Jeżeli Lato zagra na talerzach, dziecko się zatrzymuje, a Rodzic wyłącza muzykę. W tym momencie Lato mówi, w co mają zamienić się dzieci, np.: Samolot!, Żaba!, Wąż!, Piłka!. Dziecko stara się odzwierciedlić ruchem to, co zaproponowało Lato. Naśladowanie trwa tak długo, dopóki Lato ponownie nie uderzy w talerze (wówczas Rodzic włącza muzykę i zabawa rozpoczyna się od początku). 

3. „Przetwory owocowe” – dziecko otrzymuje pocięty na części obrazek przedstawiający owoce na krzaczkach: poziomki, truskawki, jagody, maliny. Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazka(ów) i podanie nazwy owoców. Rodzic zadaje pytania: 
– Jakie letnie owoce znajdziemy w lesie? (jagody, poziomki, maliny) 
– Jakie owoce rosną latem w ogrodzie? (truskawki, poziomki, maliny) 
– Co można zrobić z letnich owoców? (soki, dżemy, konfitury, kompoty, galaretki). 
Rodzic podaje dowolny przetwór owocowy. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie po zapachu, 
z jakich owoców jest ten produkt. Następne dziecko próbuje przetwór ze słoika. 

4. Praca z KP4.39a – poznanie znaczenia niektórych przysłów i związków frazeologicznych. Rodzic odczytuje zdania: 1. Mieć dwie lewe ręce; 2. Mieć muchy w nosie; 3. Siedzieć jak na szpilkach; 4. Spać jak kamień. Dziecko wpisuje obok obrazków numery właściwych zdań i odczytuje zdania z poznanych liter, wpisuje numer obrazka, który ilustruje dane zdanie. 
Na koniec ilustruje przysłowie „Myśleć o niebieskich migdałach. 

Opracowała:
E. Kubiak
I. Dziuba
M. Sałajczyk
A. Rypkowska
E. Osińska

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu